Project CHIP ALmere breidt uit met JGZ Almere

Onlangs heeft de JGZ Almere besloten om zich aan te sluiten bij Project CHIP. De eenvoud en betrouwbare informatie van Inforium en Project CHIP database past prima bij de voorlichting- en begeleidingstaken van de jeugdgezondheidszorg. Hiermee breiden we het Project CHIP uit van de curatieve 1e en 2e lijn met de preventieve nulde lijn sector.

Hoe kunnen online en offline informatievoorziening in de (jeugd)gezondheidszorg elkaar versterken? Daar geeft Inforium antwoord op: de nieuwe communicatietool tussen ouders en professionals. Het online systeem maakt het voor professionals mogelijk om voorafgaand of na afloop van een gesprek een beveiligde mail naar ouders te sturen met daarin de besproken informatie. In deze mail wordt verwezen naar de betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid van Opvoeden.nl. Op dinsdag 12 juni j.l. is het initiatief enthousiast ontvangen op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. JGZ Almere is de eerste organisatie die na de zomer met een pilot start.

Een versterking van voorlichting door professionals’

Lees het gehele nieuwsitem hier