Inforium

h4nvqu4xjoifrj

 

Hoe bereikt de informatie de patiënt? Met Inforium!

De zorgverlener kan met Inforium door het kiezen van de relevante informatie de patiënt op de juiste plaats op internet brengen. Inforium zorgt ervoor dat dit zeer makkelijk gaat. Binnen enkele seconden wordt voor patiënt op maat relevante informatie in de mailbox van patiënt geplaatst met respect voor privacy. En persoonlijk door het logo en contactgegevens van de eigen praktijk of organisatie. En naast algemene content van de Stichting Betrouwbare Bron kan Inforium ook lokale informatie (eigen website of folders) opnemen. Of koppelen met databases zoals met Apotheek.nl van de KNMP voor de apothekers.

Bewezen resultaten

Inforium heeft zich inmiddels bewezen als een robuuste applicatie. Zonder noemenswaardige uitval of problemen draait het al meer dan twee jaar in instellingen als ziekenhuizen (Flevoziekenhuis, Martiniziekenhuis, Van Weel, Medisch Spectrum Twente), apotheken en huisartsen. Ook KWF Kankerbestrijding heeft landelijk een speciale Inforium Kanker.nl set in gebruik. De robuustheid komt doordat Inforium gebouwd is op basis van eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. Inforium is daarbij web-based, dus investeringen zijn niet nodig. Voor gebruik is een webbrowser is genoeg, ook mobiel.

De acceptatie van Inforium is zeer hoog. Acceptatiecijfers door patiënten liggen rond de 90{4180abd5e5ca28750cc6533302e7b8e6a5805794d2019727adc1b2eb390a4933}. Patiënt tevredenheidsmetingen en -onderzoek scoren zeer hoog. Er werden nominaties voor clienten-/patiëntenprijzen behaald en Inforium werd beloond met Planetree Award 2014, een landelijke award voor patiëntgerichte zorg. Verder zijn er lovende reviews van o.a. de Consumentenbond, Zorgkaart Nederland .

blobplanetree.jpg

Medisch is er eveneens tevredenheid alom. Bij de huisartsenpilot was het laagst gegeven cijfer voor Inforium een 8. Inforium bespaarde tijd en alle huisartsen bevalen het aan omdat het de kwaliteit verbeterde. De verbetering van therapietrouw werd geobjectiveerd door onderzoek in de apotheek. In een Saxion afstudeeronderzoek steeg de therapietrouw bij longmedicatie spectaculair door het kunnen sturen van instructievideo’s naast de normale uitleg. Het vervolgonderzoek liet vergelijkbare resultaten zien. Uit de literatuur blijkt dat stijging van therapietrouw kosteneffectief is met minder zorgconsumptie.

q4egutavvjz_pe

Naast de kwaliteitswinst scoort de business case door verschillende aspecten. Besparing door substitutie van drukwerk en beheerskosten door digitaal. Tijdsbesparing in het consult en voorkomen “miscommunicatie consulten” En niet te vergeten milieubesparing door minder papier en verouderd drukwerk.

ng-ehrvunahvwk