Project CHIP Almere

Project CHIP is een landelijk schaalbaar, regionaal project om patiënten meer grip en begrip over hun ziekte en behandeling te geven middels overzichtelijke herhaalbare, deelbare, begrijpelijke informatie. In project CHIP beheert de patiënt zelf de ontvangen informatie. Op maat gestuurd door hun zorgverlener, met respect voor privacy.

Project CHIP Almere is gekozen als eerste ontwikkelregio wegens de bestaande infrastructuur en bekendheid met de Stichting BetrouwbareBron en Inforium. Een conglomeraat van partners, met name het Flevoziekenhuis, Zorggroep Almere, De KinderKliniek, zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, CZ, VGZ) ,VWS, Inforium, Stichting Betrouwbare Bron, Mediwebs en vele andere partners werken samen. De gedurende het project ontwikkelde samenwerking tools, content sets en implementatieplannen komen meteen beschikbaar voor andere regio’s die regio Almere volgen. Hiervoor hoeft het einde van het project CHIP Almere niet afgewacht te worden. Een geslaagde voortgang van project CHIP Almere zal de implementatie in andere regio’s vergemakkelijken tegen lagere projectkosten.
Het project CHIP Almere duurt in principe 1 jaar. De financiering van dit project is gebaseerd op duurzame financiering. Dat wil zeggen dat na het afsluiten van het project de financiering gecontinueerd wordt door de zorgverleners uit de eigen exploitatiekosten.

De volgende zorginstellingen zijn in 2016 gestart met project CHIP:
Flevoziekenhuis Almere (>10 vakgroepen)
Zorggroep Almere (>10 apotheken en >10 gezondheidscentra/huisartsen)

Binnenkort zullen hier nog fysiotherapeuten en tandartsen gaan aansluiten.

 

nieuws:http://sh.projectchip.nl/ehealthweek2017/

 

Meer informatie over de resultaten van CHIP Almere? Neem contact op met projectCHIP@betrouwbarebron.nl