Start Project CHIP-Inforium JGZ Nederland

De opstartplannen van JGZ Almere heeft enige opschudding gecreëerd in het domein van de jeugdgezondheidszorg, mede door ons samenwerkingsverband met Stichting Opvoeden.In de afgelopen maanden lieten zowel verschillende JGZ instellingen als overkoepelende beroepsorganisaties als NCJ en GGD-GHOR hun belangstelling blijken. Na intensief overleg is er besloten versneld een landelijk nieuw project op te zetten. 

In Project CHIP-Inforium JGZ-Nederland zal gestart worden met drie JGZ instellingen verspreid over het land (JGZ Almere, GGD-Noord-Oost Gelderland en JGZ Zuidzorg).Er zal gestart worden  met een voorlopige JGZ content set om aan de hand van de praktijk zowel de inhoud te toetsen als implementatie ervaringen uit te wisselen.Een klankbordgroep wordt opgericht om belangstellende organisaties uitgebreid de kans te geven om mee te kijken in de ervaringen. Het project is in december opgestart en in het komende half jaar zullen alle drie implementaties gestart worden.