Project CHIP

Wat is project CHIP?

In Project CHIP wordt de patiënt door al zijn zorgverleners begeleid met relevante informatie gedurende zijn gehele ziekteproces,. Vanaf het eerste bezoek bij de huisarts en apotheek tot door alle afdelingen van ziekenhuis en paramedici. Het Project CHIP bestaat uit twee grote delen:

  1. Regionale en transmuraal gebruik door alle zorgverleners van dezelfde digitale tool (Inforium) om informatie digitaal op maat bij patiënt te brengen gedurende zijn hele zorgproces.
  2. Een gemeenschappelijke database van zowel de landelijke als regionale openbare patiënteninformatie. Zorgverleners hebben transmuraal zicht op elkaars gebruikte informatie en hebben de mogelijkheid dit te delen en te coördineren.

Het probleem

Patiënten hebben vaak geen goede grip en begrip omtrent hun eigen ziekte en behandeling. Dit komt grotendeels omdat de kennisoverdracht tussen zorgverlener en patiënt meestal mondeling is. Meer dan de helft van de gesproken informatie wordt helaas vergeten of fout onthouden. De consequenties zijn enorm. Patiënt wordt onzeker, vertelt het verkeerd door aan zijn omgeving en gaat blind zoeken op internet. Onduidelijkheid is troef. En de invloed op therapietrouw is enorm. Volgens een rapport van de World Health Organisatie is er in de westerse wereld een lange termijn therapietrouw van nauwelijks 50{4180abd5e5ca28750cc6533302e7b8e6a5805794d2019727adc1b2eb390a4933}. Samen beslissen wordt moeilijk. Voor gedeelde besluitvorming is informatie, kennis en begrip nodig. Zonder kennis geen echte keuze.

Hoeksteen van verbetering van grip en begrip bij patiënt is daarom het verbeteren van kennis. En de basis is: Herhaalbare, deelbare, begrijpelijke (digitale) informatie

Falende oplossingen

Ehealth belooft al meer dan een decennium de oplossing hiervoor te zijn. Helaas is er nauwelijks een ehealth patiëntentoepassing die breed ingevoerd of geaccepteerd wordt. Portals, PGD’s, apps en websites worden slecht geaccepteerd en gevonden, behalve enkele specifieke uitzonderingen als Thuisarts.nl. Nagenoeg elke toepassing faalt op een of meer van de volgende aspecten: Gebruiksvriendelijkheid, acceptatie door zorgverlener en/of patiënt, gebrek aan relevante content, technische of organisatorische complexiteit, privacy issues en/of business case.

Betrouwbare informatie

Het bijzondere is dat sinds de komst van internet er wel ruimschoots betrouwbare informatie beschikbaar is. Zowel in ouderwetse tekst als multimedia als video. Daarbij is tekst op websites vaak helderder en compacter geschreven. Internet informatie is echter altijd algemene informatie. Via zoekmachines vind je de meest gezochte informatie, en vooral uitzonderingen komen vaak naar boven. Maar dat is vaak niet van toepassing op een individuele patiënt. Hiermee blijkt vaak onduidelijkheid en onrust gecreëerd te worden.

Het grote verschil tussen informatie halen en brengen 

Een grote misvatting is dat het mondeling sturen naar een website of een papiertje met trefwoord voldoende is om Dr. Google te verslaan. Mensen vergeten of verliezen het. En als ze er komen blijft het vaak een zoektocht op die website naar de bedoelde pagina. Het brengen van relevante informatie naar patiënt is essentieel anders dan vertellen waar het ongeveer te halen is. Het is het verschil tussen iemand naar de bibliotheek sturen voor een boek of het juiste boek meteen geven. De crux is dus patiënt rechtstreeks op maat naar de internetpagina te brengen die op dat moment voor hem relevant is.

Een eenvoudige oplossing?

Betrouwbare informatie via de database van de Stichting BetrouwbareBron

De Stichting BetrouwbareBron verzamelt sinds 2008 de openbare internet gezondheidsinformatie geplaatst door betrouwbare, geaccrediteerde Nederlandstalige non- profit organisaties. Hierin vallen alle wetenschappelijke verenigingen, de overheid, grote non-profit organisaties  en patiëntenverenigingen. Met meer dan 100 organisaties en duizenden informatielinks beschikt de Stichting BetrouwbareBron daarmee over de grootste geaccrediteerde gezondheidsinformatie content database in Nederland. De database wordt onderhouden deels door de organisaties zelf, de stichting of met een directe datakoppeling zoals Apotheek.nl. Zorgverleners kunnen kunnen dit combineren met hun eigen lokale specifieke informatie. Belangrijke verandering met de gebruikelijke informatiedatabases is dat de inhoud wordt niet overgenomen wordt, maar dat patiënt rechtstreeks naar de bron zelf gevoerd wordt. Terecht, want die hebben het gemaakt en verdiende de credits en daarom ook de naam Betrouwbare Bron.

Hoe bereikt de informatie patiënt? Gebracht door Inforium

De zorgverlener kan met Inforium door het kiezen van de relevante informatie de patiënt op de juiste plaats op internet brengen. Inforium zorgt ervoor dat dit zeer makkelijk gaat. Binnen enkele seconden wordt voor patiënt op maat relevante informatie in de mailbox van patiënt geplaatst met respect voor privacy. En persoonlijk door het logo en contactgegevens van de eigen praktijk of organisatie. En naast algemene content van de Stichting Betrouwbare Bron kan Inforium ook lokale informatie (eigen website of folders) opnemen. Of koppelen met databases zoals met Apotheek.nl van de KNMP voor de apothekers.

Connected Health Information Platform (CHIP): De Patiënt als Platform

Met BetrouwbareBron.nl en Inforium is in de afgelopen twee jaar een unieke situatie gecreëerd. Inforium wordt over de verschillende zorglagen gebruikt. In de huisartspraktijk, de apotheek, ZBC en ziekenhuizen. Alle Inforium informatie komt in de normale mailbox van patiënt terecht. Inforium werkt platformonafhankelijk. Patiënt kiest voor providers als bv Ziggo, Gmail of Outlook. Een patiënt heeft daarmee zijn eigen platform gekozen. Hiermee is dit de datacontainer van al zijn ontvangen openbare gezondheidsinformatie geworden. Door hierin te selecteren op Inforium heeft patiënt al zijn zorginformatie van de verschillende zorgverleners bij elkaar.

In project Samen Beslissen: CHIP worden alle zorgorganisaties gemotiveerd om de ingeslagen weg te volgen, inclusief paramedici, gemeente en preventieve zorg. Hiermee wordt een Persoonlijk Informatie Dossier (PID) gecreëerd rond de patiënt, van de patiënt en beheerd door patiënt. Met een gratis Inforium applicatie (inclusief app) is gecategoriseerd op zorgverlener of datum alle ontvangen Inforium informatie voor de patiënt zichtbaar. Waarmee de persoonlijke informatie relevant, herhaalbaar en deelbaar is geworden.

Schaalbaarheid en integratie

Het CHIP project is op verschillende manieren schaalbaar. Het Persoonlijk Informatie Dossier kan gebruikt worden om patiënt te begeleiden door zijn hele gezondheidstraject. Dit kan variëren van zelfzorg (informatie en instructievideo’s), paramedische zorg tot zorg rondom gecompliceerde operaties. Ook de preventie valt binnen de mogelijkheden evenals niet-medische zaken zoals aanvragen budgetten, rijbewijs bij ziekten en UWV. Gecombineerde zorgpaden door de eerste en tweede lijn heen zijn mogelijk. Maar ook samenwerking tussen afdelingen onderling.

Inforium kan integreren met bestaande ziekenhuis en huisarts informatiesystemen, zodat vanuit het patiëntendossier gemakkelijk met een druk op de knop de Inforiums gestuurd kunnen worden. Voor de persoonlijke informatie fungeert Inforium ook als eenvoudige toegangspoort naar verschillende websites, portals, apps en persoonlijke gezondheidsdossiers. Ook als het verschillende dossiers zijn. Het verschil tussen Inforium en PGD/portals is dat daar wel persoonlijke gegevens als laboratoriumwaardes en uitslagen staan. En ze zijn meestal organisatieafhankelijk. Met Inforium ben je met een druk op de link bij hun inlogscherm, waarna ze meteen verder kunnen. Ook rechtstreekse integratie is mogelijk.

Portabiliteit

CHIP is niet beperkt tot een stad of regio of tot het heden. Ook als patiënten verhuizen, houden ze de mogelijkheid om hun dossier tot decennia later in te zien, aangezien hun mailbox gewoon met ze mee gaat. Patiënten hebben zelf totale controle op de inhoud en kunnen het delen of nu en in de toekomst altijd weer inzien. Of indien gewenst het sturen naar hun nieuwe mailadres, portal of persoonlijk gezondheidsdossier.

VISIE SAMEN

Met project CHIP zetten we als zorgverleners een enorme stap vooruit. Samen. Met patiënt, paramedici, huisarts, specialist, apotheek, gemeente, GGZ, consultatiebureau, gezondheidscentrum en ziekenhuis gezamenlijk. Met patiënt aan het roer. En het is een duurzame oplossing. Met project CHIP kunnen we als eerste aan Nederland laten zien waar we met inzet, eenvoudige middelen, inventiviteit en samenwerking de gezondheidszorg en vooral de patiënt op een hoger informatie en kennisniveau te kunnen krijgen. En wordt de belangrijke stap in Samen Beslissen, informatie en kennis door herhaalbare, deelbare informatie genomen. Een project waar we allemaal, patiënt en zorgverlener, trots op kunnen zijn.

Geïnteresseerd om mee te doen? mail naar projectCHIP@BetrouwbareBron.nl