Alle zorgorganisaties Project CHIP Almere continueren

Na het implementatie jaar van Project CHIP Almere hebben alle zorgverleners (Flevoziekenhuis, De KinderKliniek, Zorggroep Almere) besloten om te continueren met het gebruik van Inforium.Over alle ziekenhuis afdelingen van het Flevoziekenhuis, alle apotheken én huisartspraktijken van de Zorggroep Almere is Inforium inmiddels beschikbaar.In de komende jaren wordt gekeken of de positieve resultaten van de implementatie op de lange termijn zullen doorzetten