Connected Health information platform

De patiënt als platform

Visie: Samen

Visie: Samen

In project Samen Beslissen met projectCHIP worden alle zorgorganisaties gemotiveerd om de ingeslagen weg te volgen, inclusief paramedici, gemeente en preventieve zorg. Patiënt kiest zelf waar hij zijn informatie wil ontvangen, meestal in zijn eigen email box. Hiermee wordt een Persoonlijk Informatie Dossier (PID) gecreëerd rond de patiënt, van de patiënt en beheerd door patiënt.Lees meer overVisie: Samen[…]